Компанії-виконавці

Швейцарсько-українська програма «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (коротка назва: Quality FOOD Trade Program (надалі – Програма) впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), швейцарською консалтинговою компанією яка працює у напрямку безпеки харчових продуктів від здорових тварин.

FiBL, заснований у 1973 році, є найбільшим у світі дослідним закладом з питань органічного сільського господарства. У ньому працюють 120 штатних співробітників у Швейцарії, 15 – у Німеччині та 1 – в Австрії. Сильною стороною FiBL є тісні зв’язки між різними сферами досліджень та швидкою передачею знань від досліджень до консультаційної роботи та сільськогосподарської практики. FiBL зробив значний внесок протягом тривалого періоду у міжнародний розвиток органічного сільського господарства. Він тісно співпрацює з Міжнародною федерацією органічних сільськогосподарських рухів (IFOAM) та іншими міжнародними організаціями. FiBL має висококомпетентний персонал з ґрунтовним експертним рівнем щодо менеджменту органічних ґрунтів, рослинництва, комплексного здоров’я тварин, добробуту тварин та органічного розведення тварин, соціоекономіки (включаючи всебічний аналіз органічних ринків) та у сфері органічної переробки та продажу. 

SAFOSO – швейцарська консалтингова компанія з розбудови потенціалу, заснована у 2003 році колишнім директором швейцарської ветеринарної служби. Компанія працює у напрямку досягнення глобальних цілей у сфері охорони здоров’я тварин, безпеки харчових продуктів, продовольчої безпеки споживачів і сталої торгівлі продуктами тваринного походження, таких як м’ясо і молоко. SAFOSO співпрацює з приватними компаніями, урядами, міжнародними організаціями, групами споживачів, діагностичними компаніями і науковими інституціями SAFOSO акцентує увагу на харчовому ланцюгу ще до етапу збирання врожаю, оскільки управління безпекою харчових продуктів є найбільш ефективним тоді, коли воно починається на початку виробничого процесу. Технічна експертиза – основа роботи компанії. Співробітники SAFOSO володіють сучасними науковими підходами і знаннями, які можуть стати корисними для клієнтів.

Донор

Програма здійснюється за підтримки Швейцарської Конфедерації через Державний Секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).

У 1997 році Швейцарія та Україна уклали двосторонню угоду щодо технічної співпраці, в рамках якої в Києві було відкрито Швейцарське бюро співробітництва для координації та підтримки програм в Україні. Швейцарське бюро співробітництва в Україні діє від імені трьох державних організацій – Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) та Відділу безпеки людини (HSD), які входять до складу Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії, та Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), який є частиною Федерального Департаменту Швейцарії з економічних питань. Швейцарська програма співробітництва в Україні на 2015 – 2018 рр. (з продовженням на 2019 рік) спрямована на підтримку чотирьох основних напрямків: сталий економічний розвиток, стале використання енергоресурсів та міський розвиток, врядування та відновлення миру, а також охорона здоров’я. Окрім того, Швейцарська Конфедерація надає гуманітарну допомогу в регіони та цільовим групам, які постраждали від конфлікту на сході України. Для більш детальної інформації відвідайте, будь ласка, веб-сторінку https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/en/home.html.

Наша команда

Ігор Кравченко

Тобіас Айзенрінг
Керівник Програми (FiBL, Швейцарія)

Ігор Кравченко

Ігор Кравченко
Місцевий керівник Програми

Ігор Кравченко

Григорій Федак
Фінансовий менеджер

Ігор Кравченко

Ольга Романишин
Фахівець з питань комунікацій та офісного забезпечення

Ігор Кравченко

Наталія Прокопчук
Координатор органічного компоненту

Ігор Кравченко

Торальф Ріхтер
Головний міжнародний експерт (FiBL, Швейцарія)

Ігор Кравченко

Юрій Оглашенний
Головний експерт органічного компоненту

Ігор Кравченко

Анастасія Півнюк
Провідний фахівець органічного компоненту

Ігор Кравченко

Ірина Висоцька
Координатор компоненту «Молочний сектор»

Наталія Прокопчук

Марко Ді Нарді
Головний міжнародний експерт (SAFOSO AG, Швейцарія)

Ірина Висоцька

Вікторія Лець
Головний експерт компоненту «Молочний сектор»

Анастасія Півнюк

Олена Родніна
Провідний фахівець компоненту «Молочний сектор»

Беате Хубер
член групи підтримки (FiBL, Швейцарія)

Вікторія Лець

Манон Шуперс
член групи підтримки (SAFOSO AG, Швейцарія)

Григорій Федак

Маркус Арбенз
член групи підтримки (FiBL, Швейцарія)